Drammen

Drammen

Drammen ligger ved utløpet av Drammensvassdraget, det tredje største vassdraget i Norge. Det er usikkert hva navnet kommer av, men mest sannsynlig betyr det «grumsete vann».


Drammen har en lang historie, og er omtalt i tekster fra vikingtida. Fra 1200-tallet vokste det fram et lite samfunn langs elva. Skogene i byens omland, sammen med en god havn, var grunnlaget for framveksten av en utstrakt trelasthandel med Europe – ikke minst Nederland og England. På 1500-tallet var Drammen landets viktigste havn for utskiping av tømmer.

Tidlig på 1800-tallet lå det tre atskilte kjøpsteder der Drammen ligger nå, Bragernes på nordsiden av elva og Strømsø og Tangen på sydsiden. I 1811 bestemte kongen i København at disse skulle slås sammen til én by, Drammen.

Senere på 1800-tallet bygget flittige Drammensere opp en egen stor handelsflåte.Drammen var en periode den viktigste sjøfartsbyen i landet, og seilskutene lå tett langs elvebreddene. Samtidig kom den industrielle revolusjonen til Drammen og det vokste fram en betydelig sagbruks- og papirindustri. Dette skapte stor vekst i byen og folk flyttet dit for å få arbeid.

I dag er Drammen den 10. største kommunen i Norge, med nær 70 000 innbyggere. I løpet av de siste tiårene har byen vært gjennom en nærmest total forvandling. Gjennomgangstrafikken er ledet utenom bykjernen, elvebreddene er opparbeidet til tur- og parkområder og viktige byrom er rustet opp og vitalisert. Tidligere industriområder er transformert og lagt til rette for bolig- og næringsutvikling. Dette kan vi se ikke minst på Union-området, der også Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert.

1. januar 2020 slår Drammen seg sammen med nabokommunene Svelvik og Nedre Eiker. Den nye kommunen får om lag 100 000 innbyggere og blir den 7. største i landet. Drammen vil være et tyngdepunkt vest for Oslo og har i kraft av sin størrelse et stort potensial for videre by- og næringsutvikling.