Bærekraft og miljø - Repsol

Foto: Szymon Gruchalski

Bærekraft og miljø - Repsol

Tour of Norway har som mål å være det mest miljøvennlige sykkelrittet globalt. Vår parnerskaper er en stor del av arbeidet for å oppnå vårt mål. Derfor fokuserer vi i denne uken på, hva som vår partnere gjør for å tenke bærekraft både for miljøet og samfunnet.

I dag er vår fokus på vår General Partner, Repsol, som er ett av verdens ledende multienergiselskaper.

Rittdirektør, Roy Hegreberg er glad for å ha Repsol med på bærekraftsreisen: “Repsol var den første hos våre partnere som begynte å snakke om bærekraft, og vi ble imponert hvor profesjonelt de jobber med dette, dette motiverte oss til å se på hva vi kunne gjøre for å bli bedre på bærekraft ”.

Repsols bærekraftsplaner

Repsol arbeider hardt for å bygge en bedre fremtid gjennom utvikling av smarte energiløsninger. Selskapets ambisjon er å bli en nullutslippsoperatør på den norske kontintentalsokkelen innen 2030.

Repsols bærekraftsplaner bygger på seks akser i Repsols bærekraftsmodell: miljø, klima, sikkerhet, mennesker, etikk, innovasjon & teknologi.

Miljø, sikkerhet og investering i lokalsamfunnet

Repsol har skapt sin egen «Repsol Policy» som fastsetter retningslinjene som definerer selskapets stragegi, hva gjelder sikkerhet og miljø. Repsol har bl.a. forpliktet seg til effektiv energibruk for å redusere utslipp til atmosfæren og å verne om naturressurser. Dessuten har Repsol stort fokus på å oprettholde et høyt sikkerhetsnivå på deres produksjonsprosesser og installasjoner, med spesiell vekt på å verne om mennesker og selskapets omkringliggende miljø. Du kan lese mer om Repsols fokus på miljø og sikkerhet her

Repsol har stort fokus på å videreutvikle nærområdene. Derfor samarbeider selskapet med flere organisasjoner for å yte positive bidrag som tilfører verdi til nærområdene, hvor selskapet driver virksomhet.

Repsol samarbeider bl.a. med Universitetet i Stavanger, Rogaland Teater, Stavanger Maritime Museum, Stavanger Sykleklub, Kirkens Bymisjon i Rogaland og Kreftforeningen.

Du kan lese mer om Repsols bidrag til nærområdene her