Bærekraft og miljø - Tour of Norway

Foto: Szymon Gruchalski

Bærekraft og miljø - Tour of Norway

I denne uken har vi fokus på bærekraft. I løpet av uken kan du lære mer om hvordan våre partner og oss selv tenker bærekraft inn i våre aktiviteter.

Tour of Norway har som mål å bli det beste sykkelarrangementet på øverste nivå. Ikke bare som et sykkelritt, men også bærekraft. Det er et langsiktig arbeid hvor vi kontinuerlig jobber med å ta vårt ansvar i samfunnet, i arbeidet med å være en bærekraftig organisasjon.

Sykkel i seg selv er en del av det grønne skiftet. Økt sykkelbruk og sykkelandel er viktig for samfunnet for å nå klimamålene, i tillegg til at det er positivt for helsen. Vi ønsker å skape oppmerksomhet på sykkelbruk, enten det er som transport, trening, konkurranse eller opplevelse, gjennom vårt proffarrangement.

Vi har tidligere hatt omfattende ringvirkningsstudier, som viser at befolkning og publikum blir inspirert til mer sykkelbruk av arrangementet vårt. Vi arrangerer både barneritt, turritt, familieritt og andre aktiviteter for å inspirere og forsterke sykkelbruken blant innbyggere og publikum. 

Ansatte i selskapet benytter sykkel til og fra jobb. Organisasjonen begrenser reising til et minimum, og vil alltid velge digitale møter der det er hensiktsmessig. Vi bruker naturmateriale og værbestandige klær fra vår partner Twentyfour. Dette gjør at våre frivillige ikke bare kan bruke det underveis i arrangementet, men også på fritiden i mange år senere.

Elektriske kjøretøy

Tour of Norway har som målsetting at alle kjøretøy i arrangementet skal være elektriske i løpet av år 2024. Vi hari redusert antall kjøretøy til et minimum for å belaste miljøet minst mulig. Tour of Norway reduserte blant anent antall biler for 2022-utgaven med 30%. Under rittet var alle de 25 av bilene som ble benyttet, nullutslippsbiler.

Forsøpling av avfall

Tour of Norway strekker seg over et stort geografisk område. Med vårt store geografiske nedslagsfelt, er det derfor stort fokus på avfallshåndtering, kildesortering og gjenvinning. Under rittet vil det være nulltoleranse for forsøpling. For å unngå dette settes det opp egne søppelsoner hvor syklistene har lov til å kaste fra seg avfall. Om ikke disse reglene følges kan ryttere kastes ut av rittet. Disse søppelsonene ryddes så av organisasjonen slik at vi forlater området slik det var når vi kom, eller bedre.

Transport og overnatting

Både organisasjonen og tilreisende lag bor på hotell som er svært gode til å ivareta våre behov, men som også har et fokus på miljø og bærekraft. Tilreisende lag vil alltid være nødvendig for å arrangere sykkelrittet Tour of Norway. For å gjøre denne reisen så miljøvennlig som mulig, blir disse tilbudt reise med Fjordline til/fra Stavanger. Fjordline er de første og største i verden som bruker miljøvennlig naturgass på sine cruiseferger, som skåner miljøet for CO2- og NOx-utslipp.    

TV-produksjon

TV-produksjon er en stor del av Tour of Norway. For å sikre de flotte tv bildene av Norges vakre natur har det tidligere vært nødvendig med et fly som kan ta imot tv-signalene, og sende disse ut i verden. Vi er veldig stolte av å tatt et stort steg i riktig retning i 2021, da vi  ikke lengre trengte dette flyet. Telenor og NEP har sammen med Tour of Norway kommet frem til en løsning der tv-signalene kan gå via 4G-nettet. Med dette grepet gjør vi en stor forskjell i vårt C02-avtrykk.

Vi vil fortsette vårt arbeid med bærekraft i årene som kommer, sammen med våre gode samarbeidspartnere, og ønsker hele tiden å finne bedre og mer bærekraftige måter å arrangere Norges største sykkelritt for herrer på.