Hønefoss

Hønefoss

Hønefoss er administrasjonssenter i Ringerike kommune, hvor historie og arkeologi går hånd i hånd, og som rommer imponerende funn fra bronsealderen på Veien Kulturminnepark, sammen med andre kultur- og historiske minner på Ringerikes Museum. Kommunen er et knutepunkt for bil, buss og tog og ligger kun 50 kilometer nordvest for Oslo. Snart kommer også ny vei og bane, som vil gjøre regionen enda lettere tilgjengelig for tilreisende.

Kultur og underholdning spiller en viktig rolle i kommunen, med «Hønefossrevyen» som Norges største sommershow på «Gledeshuset». Kulturskole, showskole og mange musikalske talenter gjør byen til en spennende smeltedigel rundt byens hovedåre – fossen og elva.

Elva og fossen er opprinnelsen for byen, og ligger midt i sentrum og er et praktfullt skue når elva Begna flommer. Like inntil fossen ligger Nordre park som en grønn oase i sommermånedene, og fra gammelt av var fossen et naturlig skille mellom de to vín-gårdene Veien (Heradsbygda) og Hønen (Ullerål)

Hønefossen er i dag regulert og har to kraftverk, Hønefoss kraftstasjon I (også kalt Hønefoss gamle kraftstasjon) og Hønefoss kraftstasjon II. Sistnevnte sto ferdig i 1978 og har en installert effekt på 23 MW og en årsproduksjon på ca. 134 GWh. Fossen har en brutto fallhøyde på ca. 22 meter. Det var oppgangssagene rundt Hønefossen som dannet grunnlaget for byen Hønefoss, som fikk bystatus i 1852. Man antar at de første sagene kan ha blitt bygget omkring 1620. Før dette var det møllekvernene som dominerte. I 1640 var det seks sager i drift rundt fossen. Noen år senere var de blitt 18, men på det meste var det hele 23 sager der (om man skal tro alle kildene).