Lær mer om Repsol

Foto: Szymon Gruchalski

Lær mer om Repsol

Kanskje du har sett logoen, men hvem er de egentlig, og hvordan bidrar Repsol til det norske samfunnet?

Repsol er ett av verdens ledende multienergiselskaper og organisasjonen har drevet virksomhet i Norge siden 2003 med utgangspunkt fra Stavanger. Selskapet opererer i 26 land, og sysselsetter i overkant av 24.000 mennesker. Som et av de største energiselskapene er Repsol tilstede i hele verdikjeden fra leting og produksjon av olje og gass  til transformasjon, utvikling og kommersialisering av en effektiv, bærekraftig og konkurransedyktig energi.

Selskapet produserer rundt 30 000 fat oljeekvivalenter pr. dag fra feltene sine på den norske kontinentalsokkelen. Du kan se og lese mer om Repsol her