Trafikk 6. etappe, 29. mai 2022

Stengte veier i forbindelse med 6. etappe: Stavanger - Stavanger

Start ved Skagenkaien i Stavanger kl. 11:55. Lokale runder i Stavanger fra ca. kl. 14:30. Målgang ca. kl. 15:30

Løype:Stavanger, Strandkaien – Hillevåg – Auglendsmyrå – EV39 til Sandnes – Skjæveland – Øksnevad – Kvernaland  – Lye – Undheim – Varhaug – Orre – Voll – Tjelta – Ølberg – Sola – Sørnes kirke – Granneskrossen (lokal runde starter) – universitetet – Sørmarka – Sørmarksbakken (Grisabakken) – Ullandhaug – Brustadbua – Tjensvollkrysset – St Svithuns plass – Bergelandsgata - Kongsgata -  Verksgata – Skagenkaien   (målpassering) – Eiganes – Tjensvollkrysset – Amfi Madla (Rundkjøring FV4540/FV441) – Granneskrossen . Det kjøres to lokale runder i Stavanger (målpassering + to runder).


Tidstabell her.

Etappeinfo her.


Strekning fraStrekning tilFraTilKommentar
Olav V´s gate/Haakon VIIs gateStrandkaien/Skagenkaien11:3012:15 
Kongsgata/JernbaneveienOlav V´s gate/Haakon VIIs gate11:3012:15 
Stavanger, Lagårdsveien/KongsgataKongsgata/Jernbaneveien11:3012:15 
HillevågStavanger, Lagårdsveien/Kongsgata11:3012:15 
Auglendsveien/EV39Hillevåg11:3012:15 
Avkjøringsrampe EV39 SomaPåkjøringsrampe, EV39 Auglendsmyrå  Trafikk motgående på motorveien kan gå. Medgående stoppes rett før rittet kommer.
SkjævelandAvkjøringsrampe EV39 Soma12:0012:30 
Øksnevad vgsSkjæveland12:0012:30 
Engelsvollvegen/ØksnavadvegenØksnevad vgs12:0012:30 
Orstadvegen/EngelsvollvegenEngelsvollvegen/Øksnavadvegen12:0012:30 
Kvernelandsvegen/ÅlgårdsvegenOrstadvegen/Engelsvollvegen12:0012:45 
LyeKvernelandsvegen/Ålgårdsvegen12:0012:45 
Undheim skoleLye12:1513:00 
FV504/FV505Undheim skole12:1513:00 
Nordsjøvegen/Varhaugvegen - VarhaugFV504/FV50512:1513:15 
NjærheimNordsjøvegen/Varhaugvegen - Varhaug12:4513:30 
BorekrossenNjærheim13:0014:00 
VollBorekrossen13:3014:00 
TjeltaVoll13:3014:00 
ØlbergkryssetTjelta13.3014:15 
NordsjøkryssetØlbergkrysset13:4514:30 
Sola sentrumNordsjøkrysset13:4514:30 
SolasplittenSola sentrum13:4514:30 
SolasplittenSolasplitten  Ramper Solasplitten. Stenges på kommando
Grannessletta/Nesbuveien(Sørnes kirke)Solasplitten13:4514:30 
GranneskrossenSørnes kirke13:4514:45 
Kristine Bonnevies veg/MadlavegenGranneskrossen13:4515:45Lokal runde Stavanger - manuell dirigering i østgående retning mellom hver passering
Kristine Bonnevies veg/Prof. Olav Hanssens veiKristine Bonnevies veg/Madlavegen13:4515:45Lokal runde Stavanger - gjelder i begge retninger
Prof. Olav Hanssens vei/SørmarkaKristine Bonnevies veg/Prof. Olav Hanssens vei13:4515:45Lokal runde Stavanger - gjelder i begge retninger
SørmarkabakkenProf. Olav Hanssens vei/Sørmarka13:4515:45Lokal runde Stavanger - gjelder i begge retninger
UllandhaugleietSørmarkabakken13:4515:45Lokal runde Stavanger - gjelder i begge retninger
Folkeviseveien/UllandhaugleietFolkeviseveien/Ullandhaugveien13:4515:45Lokal runde Stavanger - gjelder i begge retninger
BrustadbuaFolkeviseveien/Ullandhaugleiet13:4515:45Lokal runde Stavanger - gjelder i begge retninger
BrustadbuaBrustadbua13:4515:45Manuell dirigering og slusing Tjensvoll - politi
TjensvollkryssetBrustadbua13:4515:45Lokal runde Stavanger - gjelder i begge retninger
Madlaveien/HolbergsgateMadlaveien/Tjensvollkrysset13:4515:45Lokal runde Stavanger - gjelder i begge retninger
St. Svithuns plassMadlaveien/Holbergsgate13:4515:45Lokal runde Stavanger - gjelder østgående løp
BergelandstunnelenSt. Svithuns plass13:4515:45Lokal runde Stavanger - gjelder i begge retninger
Påkjøringsrampe BergelandsbruaPåkjøringsrampe Bergelandsbrua13:4515:45Lokal runde Stavanger - gjelder i begge retninger
Bergelandsgata/Nytorget(Pedersgata)Påkjøringsrampe Bergelandsbrua13:4515:45Lokal runde Stavanger - gjelder i begge retninger
Pedersgata/LanggataBergelandsgata/Nytorget(Pedersgata)13:4515:45Lokal runde Stavanger - gjelder i begge retninger
Verksgata/LanggataPedersgata/Langgata13:4515:45Lokal runde Stavanger - gjelder i begge retninger
Klubbgata/VerksgataVerksgata/Langgata13:4515:45Lokal runde Stavanger - gjelder i begge retninger
Øvre holmegate/SkagenkaienKlubbgata/Verksgata13:4515:45Lokal runde Stavanger - gjelder i begge retninger
Kongsgårdbakken/Haakon VIIs gateSkagenkaien00:0018:00Start og målområde Stavanger - gjelder i begge retninger
ArneRettedals gate/LøkkeveienKongsgårdbakken/Haakon VIIs gate13:4515:45Lokal runde Stavanger - gjelder i begge retninger
Løkkeveien/EiganesveienArneRettedals gate/Løkkeveien13:4515:45Manuell dirigering - slusepunkt
Holbergs gate/EiganesveienLøkkeveien/Eiganesveien13:4515:45Lokal runde Stavanger - gjelder i begge retninger
Holbergs gate/MadlaveienHolbergs gate/Eiganesveien13:4515:45Lokal runde Stavanger - gjelder i begge retninger
Amfi Madla (Rundkjøring FV4540/FV441)Tjensvollkrysset13:4515:45Rittet kjører vestover i østgående løp av Madlaveien. Manuell dirigering i vestgående løp
GranneskrossenAmfi Madla (Rundkjøring FV4540/FV441)13:4515:45Lokal runde Stavanger - gjelder i begge retninger


Arrangøren er av sikkerhetsmessige årsaker nødt til å stenge veiene en periode der rittet avvikles. Dette gjøres i et sikkerhetsopplegg som ledes av politiet. Nødetatene kan passere. De vil få bistand fra rittets politistyrke ved passering.Dette er en tabell basert på normal fart i denne type konkurranse med snitthastighet på 38-50 km/t for denne etappen. Tidspunktene gjelder fartsretning mot rittet dersom annet ikke er oppgitt. Medgående trafikk vil alltid kunne gå lenger, og skal normalt ikke stoppes før lederbil med takskilt "Vegen stengt" og rødt flagg passerer. Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy som er en bil merket med «SYKKELRITT SLUTT» og grønt flagg (unntaket er målsteder med avsluttende runder. Her skal ikke trafikk slippes opp i mellomtiden hvis ikke annen ordre er gitt). Uniformert politi, mobile vakter, stasjonære vakter og løypevakter vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa. Trafikken vil bli sluppet frem der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt.