Trafikk 6. etappe, 2. juni 2019

Stengte veier i forbindelse med 6. etappe fra Gran til Hønefoss, 2. juni 2019

Start i Gran kl. 11:10. Målpassering i Hønefoss ca. kl. 15:00. Målgang i Hønefoss ca. kl. 15:30.

Løype: Gran - Brandbu - Tingelstad - Grymyr- Grindvoll - Lunner - Gran - Brandbu - Bleiken stasjon - Brandbu - Granavollen - Grymyr - Sløvika - Jevnaker - Klekken - Åsa - Sundvollen - Røyse - Hønefoss - Hvalmoen - Viul - Knestang - Smeden - Hønen - Hønefoss

Arrangøren er av sikkerhetsmessige årsaker nødt til å stenge veiene en periode der rittet avvikles. Dette gjøres i et sikkerhetsopplegg som ledes av politiet. Nødetatene kan passere. De vil få bistand fra rittets politistyrke ved passering.

Strekning fra Strekning til Fra Til Kommentar
Storgata/Jernbanegata Smiegata/Storgata 06:00 15:00 Startområde Gran - gjelder i begge retninger
Jarenstranda/Storgata Storgata/Jernbanegata 10:45 11:15  
Jarhaug Jarenstranda/Storgata 10:45 11:15  
Jarenvegen/Jarenstranda Jarhaug 10:45 11:20  
Røykenviklinna(FV34)/Jarenvegen Jarenvegen/Jarenstranda 10:55 11:25  
Storlinna/Røykenviklinna Røykenviklinna(FV34)/Jarenvegen 11:00 11:30  
Eggelinna/Storlinna Storlinna/Røykenviklinna 11:00 11:30  
Storlinna/Brandbuvegen Eggelonna/Storlinna 11:00 11:30 Brandbu sentrum
Grinakerlinna/Brandbuvegen Storlinna/Brandbuvegen 11:00 11:30  
Tingelstad Grinakerlinna/Brandbuvegen 11:00 11:35  
Stadum Tingelstad 11:10 11:50  
Falangvegen/Vienlinna Stadum 11:20 12:20  
FV1/FV3 Falangvegen/Vienlinna 11:20 12:20  
Lunnerlinna/Grindvolllinna FV1/FV3 11:20 12:20  
Vollaløkken-Haldelandsvegen(RV4) Lunnerlinna/Grindvolllinna 11:20 12:20  
Rundkjøring RV4(Oslolinna) Vollaløkken-Haldelandsvegen(RV4) 11:50 12:15 Stenges på kommando. Klokkeslettene indikerer at veien stenges innenfor disse tidspunkt.
Kortere stengetid enn angitt.
Gran Rundkjøring RV4(Oslolinna) 11:50 12:30  
Jarenstranda/Storgata Jarenstranda-Oslolinna 12:00 12:30  
Jarhaug Jarenstranda/Storgata 12:00 12:30  
Jarenvegen/Jarenstranda Jarhaug 12:00 13:15 Gjelder begge retninger. To tette passeringer.
Røykenviklinna(FV34)/Jarenvegen Jarenvegen/Jarenstranda 12:00 13:15 Gjelder begge retninger. To tette passeringer.
Amundrudvegen/Storlinna Amundrudvegen/Røykenviklinna(FV34) 12:10 12:40  
Eggelinna/Storlinna Amundrudvegen/Storlinna 12:10 12:40 Brandbu sentrum
Storlinna/Røykenviklinna Eggelinna/Storlinna 12:15 13:15 To passeringer
Skari-Røykenviklinna Storlinna/Røykenviklinna 12:15 12:45  
Bleiken stasjon Skari-Røykenviklinna 12:15 13:00  
Eggelinna/Storlinna Bleiken stasjon 12:15 13:15  
Storlinna/Røykenviklinna Eggelinna/Storlinna 12:15 13:15 To passeringer
Røykenviklinna(FV34)/Jarenvegen Storlinna/Røykenviklinna 12:30 13:15  
Jarenvegen/Jarenstranda Røykenviklinna(FV34)/Jarenvegen 12:00 13:15 Gjelder begge retninger. To tette passeringer.
Jarhaug Jarenvegen/Jarenstranda 12:00 13:15 Gjelder begge retninger. To tette passeringer.
Granavollen Jarhaug 12:30 13:15  
Granavollen(Søsterkirkene) Granavollen(Søsterkirkene) 12:45 13:20  
Grymyr Granavollen 12:45 13:30  
Nedre Vang (E16/FV240) Grymyr 12:45 13:50  
Jevnaker Nedre Vang (E16/FV240)) 13:10 13:50 Stenges på kommando. Klokkeslettene indikerer at veien stenges innenfor disse tidspunkt.
Kortere stengetid enn angitt.
Klekken Jevnaker 13:10 14:10  
Hesselberg Klekken 13:10 14:15  
Åsa Hesselberg 13:40 14.20  
Sundvollen Åsa 13:45 14:45  
Vik Sundvollen 14:00 14:45 Stenges på kommando. Klokkeslettene indikerer at veien stenges innenfor disse tidspunkt.
Kortere stengetid enn angitt.
Svendsrud Vik 14:00 14:50  
Leine Svendsrud 14:05 15:00  
Botilrud Leine 14:20 15:15  
Hvervenkastet Botilrud 14:25 15:25 Stenges på kommando. Klokkeslettene indikerer at veien stenges innenfor disse tidspunkt.
Kortere stengetid enn angitt.
Hvervenkastet Hvervenkastet 14:30 15:15  
Rundkjøring Storgata/Owrens gate Hvervenkastet 14:30 15:30  
Arnemannsveien/Kongens gate Rundkjøring Storgata/Owrens gate 14:00 16:00  
Vesterngata/Hønengata Arnemannsveien/Kongens gate 06:00 18:00 Målområde Hønefoss - gjelder begge retninger
Hønengata/Ådalsveien Vesterngata/Hønengata 14:30 15.30  
Hvalsmoen Hønengata/Ådalsveien 14:30 15.30  
Knestanggata/Viulveien(Svingheim) Hvalsmoen 14:30 15.30  
Loeshagen Knestanggata/Viulveien(Svingheim) 14:30 15.30  
Haugsbygd ungdomsskole Loeshagen 14:30 15.30  
Smeden Haugsbygd ungdomsskole 14:30 15.30  
Hønen Smeden 14:30 15.30  
Hvervenkastet Hønen 14:30 15.30  
Hvervenkastet Hvervenkastet 14:30 15.30  
Rundkjøring Storgata/Owrens gate Hvervenkastet 14:30 15.30  
Arnemannsveien/Kongens gate Rundkjøring Storgata/Owrens gate 14:00 16:00  

Dette er en tabell basert på normal fart i denne type konkurranse med snitthastighet på 38-50 km/t for denne etappen. Tidspunktene gjelder fartsretning mot rittet dersom annet ikke er oppgitt. Medgående trafikk vil alltid kunne gå lenger, og skal normalt ikke stoppes før lederbil med takskilt "Vegen stengt" og rødt flagg passerer. Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy som er en bil merket med «SYKKELRITT SLUTT» og grønt flagg (unntaket er målsteder med avsluttende runder. Her skal ikke trafikk slippes opp i mellomtiden hvis ikke annen ordre er gitt). Uniformert politi, mobile vakter, stasjonære vakter og løypevakter vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa. Trafikken vil bli sluppet frem der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt.