Trafikk 2. etappe, 25. mai 2022

Stengte veier i forbindelse med 2. etappe: Ulvik - Geilo

Start i Ulvik sentrum kl 15:00. Målgang ved Vestlia resort på Geilo ca. kl. 18:00.

Løype: Ulvik - Hardangerbrua - Eidfjord - Dyranut - Haugastøl - Ustaoset - Geilo. 

RV7 stenges altså over en lang periode mellom Geilo og Eidfjord. Anbefalt omkjøring via RV52 over Hemsedalsfjellet.

Tidstabell her.

Etappeinfo her.

Arrangøren er av sikkerhetsmessige årsaker nødt til å stenge veiene en periode der rittet avvikles. Dette gjøres i et sikkerhetsopplegg som ledes av politiet. Nødetatene kan passere. De vil få bistand fra rittets politistyrke ved passering. Medgående trafikk kan normalt gå frem til rittets "første bil" med rødt flagg kommer.

Strekning fraStrekning tilFraTilKommentar
Promenaden, UlvikPromenaden, Ulvik07:0018:00Gjelder i begge retninger - startområdet i Ulvik
VallavikUlvik14:3015:15 
Rundkjøring, VallaviktunnelenVallavik14:3015:30
Rundkjøring ButunnelenRundkjøring, Vallaviktunnelen15:0015:45
Brimnes fergekaiRundkjøring Butunnelen15:0015:45 
EidfjordBrimnes fergekai15:0016:00 
VøringsfossenEidfjord15:0016:30 
HaugastølVøringsfossen14:3017:45 
UstaosetHaugastøl16:3018:00 
Geilo (rundkjøring RV7/FV40)Ustaoset16:3018:30
Geilo, Vestlia kryssGeilo (rundkjøring RV7/FV40)17:3018:30Stenges på kommando
Solstadvegen, VestliaGeilo, Vestlia kryss17:0018:30 
Bakkestølvegen - arenaområdeBakkestølvegen - arenaområde06:0021:00Gjelder i begge retninger - målområdet, Geilo
GeiloEidfjord14:0018:00RV7 stengt fra Geilo for tyngre kjøretøy - omkjøring via Hemsedalsfjellet
 

Arrangøren er av sikkerhetsmessige årsaker nødt til å stenge veiene en periode der rittet avvikles. Dette gjøres i et sikkerhetsopplegg som ledes av politiet. Nødetatene kan passere. De vil få bistand fra rittets politistyrke ved passering.Dette er en tabell basert på normal fart i denne type konkurranse med snitthastighet på 38-44 km/t for denne etappen. Tidspunktene gjelder fartsretning mot rittet dersom annet ikke er oppgitt. Medgående trafikk vil alltid kunne gå lenger, og skal normalt ikke stoppes før lederbil med takskilt "Vegen stengt" og rødt flagg passerer. Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy som er en bil merket med «SYKKELRITT SLUTT» og grønt flagg (unntaket er målsteder med avsluttende runder. Her skal ikke trafikk slippes opp i mellomtiden hvis ikke annen ordre er gitt). Uniformert politi, mobile vakter, stasjonære vakter og løypevakter vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa. Trafikken vil bli sluppet frem der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt.