Trafikk 1. etappe, 24. mai 2022

Stengte veier i forbindelse med 1. etappe: Bergen - Voss

Start i Bergen (Bradbenken, Bryggen) kl. 13:35. Målgang i Voss(Bavallen) ca. kl. 18:00.

Løype: Bergen - Sandviken - Vågsbotn - Indre Arna - Trengereid - Bjørkheim - Tysse - Eikedalen - Norheimsund - Granvin - Voss - Bulken - Vossevangen - Bavallen.

Tidstabell her.

Etappeinfo her.

Arrangøren er av sikkerhetsmessige årsaker nødt til å stenge veiene en periode der rittet avvikles. Dette gjøres i et sikkerhetsopplegg som ledes av politiet. Nødetatene kan passere. De vil få bistand fra rittets politistyrke ved passering. Medgående trafikk kan normalt gå frem til rittets "første bil" med rødt flagg kommer.

Strekning fraStrekning tilFraTilKommentar
Sandbrogaten/SlottsgatenSandbrogaten/Øvre Dreggsallmenningen06:0018:00Arenaområde Bergen, gjelder i begge retninger
Bradbenken/BergenhusBradbenken/Sandbrogaten06:0018:00Arenaområde Bergen, gjelder i begge retninger
Nye Sandviksveien/DreggsallmenningenSandbrogaten/Øvre Dreggsallmenningen13:2013:35 
Bryggesporden/BryggenNye Sandviksveien/Dreggsallmenningen13:2013:35 
EV39 SandvikenBryggesporden/Bryggen13:1513:45
VågsbotnPåkjøringsrampe EV39 Sandviken  Trafikk retning Bergen kan gå på motorveien
Indre ArnaVågsbotn13:3014:15 
TrengereidIndre Arna13:4514:30 
TysseTrengereid13:5014:50 
NorheimsundTysse14:0015:30 
GranvinNorheimsund14:2016:45 
Seim(Innløp vest - Jobergtunnelen)Granvin16:1517:15Stenges på kommando basert på hastighet
Seim, SkjervsvegenHollve - avkjøring gamleveien utenfor tunnel16:1517:15 
Svelgane, SkjervsvegenSeim, Skjervsvegen16:0017:30 
Voss, RV13Svelgane, RV1316:3017:30Stenges på kommando basert på hastighet
Voss, Hardangervegen/GjernesvegenVoss, RV1316:4517:45Stenges på kommando basert på hastighet
Bulken, EV 16Voss, Hardangervegen/Gjernesvegen16:4518:00 
Voss, innløp Vangstunnelen nordBulken, EV 1617:2518:15 
Voss, UttrågataVoss, Evangervegen17:1518:30Gjelder i begge retninger
Vangsgata/RingheimsvegenUttrågata/Vangsgata17:1518:30Gjelder i begge retninger
Gjerde(Ringheimsvegen/Bavallsvegen)Vangsgata/Ringheimsvegen17:1518:30Gjelder i begge retninger
BavallenGjerde(Ringheimsvegen/Bavallsvegen)17:1518:30Egen plan for stenging av målområdet på Bavallen

Arrangøren er av sikkerhetsmessige årsaker nødt til å stenge veiene en periode der rittet avvikles. Dette gjøres i et sikkerhetsopplegg som ledes av politiet. Nødetatene kan passere. De vil få bistand fra rittets politistyrke ved passering.Dette er en tabell basert på normal fart i denne type konkurranse med snitthastighet på 38-46 km/t for denne etappen. Tidspunktene gjelder fartsretning mot rittet dersom annet ikke er oppgitt. Medgående trafikk vil alltid kunne gå lenger, og skal normalt ikke stoppes før lederbil med takskilt "Vegen stengt" og rødt flagg passerer. Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy som er en bil merket med «SYKKELRITT SLUTT» og grønt flagg (unntaket er målsteder med avsluttende runder. Her skal ikke trafikk slippes opp i mellomtiden hvis ikke annen ordre er gitt). Uniformert politi, mobile vakter, stasjonære vakter og løypevakter vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa. Trafikken vil bli sluppet frem der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt.